Poskytujeme profesionálne služby deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie. Likvidujeme potkany, šváby, ploštice a akékoľvek ďalšie škodce a hmyz. Posktyjeme dlhoročné skúsenosti v oblasti bytových družstiev, hotelov a priemyselných priestorov.

VYKONÁVAME dezinfekcie, dezinsekcie a zákonne povinné deratizácie podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z. z.


Naši spokojní zákaznici

Hilti logo

Hamsik Winery

Kontakt

Laper DDD s.r.o. | IČO: 52 550 567

email: servis@laper.sk

mobil 1: 0949 511 000

mobil 2: 0911 746 985